De Rotterdam

Rotterdam

De Rotterdam, een van de grootste bouwprojecten van Nederland, bestaat uit drie torens van 44 bouwlagen. Btb verzorgt hier bouwkundig toezicht.

  • Sector: Horeca, kantoren, parkeren, winkels, woningen
  • Projectlocatie: Rotterdam
  • Opdrachtgever: DVP
  • Realisatie: 2009 - 2013
  • Werkzaamheden: Bouwkundig toezicht
  • Omvang: Totale oppervlakte 160.000 m2

De Rotterdam, een van de grootste bouwprojecten van Nederland, bestaat uit drie torens van 44 bouwlagen op een massieve plintbebouwing. Op circa 90 meter boven het maaiveld, verspringen de bouwdelen van de drie torens in verschillende richtingen ten opzichte van elkaar, waardoor koppelingen (voor de windstabiliteit), terrassen en overstekken ontstaan.

De plint is 30 meter hoog en omvat zes bouwlagen. Op de begane grond komen de toegangsfuncties. Daarboven liggen drie parkeerlagen en daar weer boven twee verdiepingen voor ontspanning. In toren West komen 243 wooneenheden, toren Midden wordt alleen kantoorruimte en toren Oost gaat in het low-rise deel een hotel huisvesten, terwijl in het high-rise deel weer kantoorruimte komt. Onder het gehele gebouw ligt een parkeergarage van twee bouwlagen.

Btb voert het bouwkundig toezicht op het project.