Bouwkundig toezicht

Tijdens het bouwproces willen alle betrokken partijen het liefst maar één ding: kwaliteit leveren. In de praktijk wordt de definitie van kwaliteit vaak door iedereen anders beleefd, met discussies tot gevolg. Onze deskundige, onafhankelijke bouwkundig toezichthouders coördineren de bouwtechnische kwaliteit van uw project en grijpen waar nodig proactief in.

Wat doet een bouwkundig toezichthouder?

Een bouwkundig toezichthouder ziet toe op de bouwtechnische kwaliteit van het werk en geeft een onafhankelijk beeld van de wijze waarop het project wordt gerealiseerd. De focus ligt hierbij op de beheersing en optimalisering van de bouwkundige vertaling van het bestek, via de tekening, naar het werkplan, tot de daadwerkelijke realisatie van het gebouw. Uiteraard zijn de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 hierbij leidend.

 ‘’Onze deskundige toezichthouders coördineren, signaleren en grijpen proactief in waar nodig. Alles om teleurstellingen, faalkosten en vertragingen te voorkomen.’’

Oog voor kwaliteit

Wegens tijdsdruk of kostenbesparing wordt de kwaliteit van een project wel eens uit het oog verloren. Onze toezichthouders voorkomen, in hun rol als onafhankelijk expert, fouten tijdens de uitvoering. Daarnaast bewaakt de bouwkundig toezichthouder contractafspraken en zorgt voor de juiste naleving ervan.

Onze werkwijze

Voor de inspecties op locatie zal de toezichthouder een toezichtkeuringsplan conform BRL 5006 opstellen. Uiteraard worden de planning en werkzaamheden tijdens de uitvoering hierbij in acht genomen. Onze bouwkundig toezichthouders houden u als opdrachtgever wekelijks of dagelijks op de hoogte van de werkzaamheden en stand van zaken op de bouw. Deze informatie verschaffen we u middels een online rapportagetool om te zorgen voor een juridisch juist bouwdossier.

Meer informatie

De toezichthouders van btb houden bouwkundig toezicht op diverse projecten verspreid over het hele land. Bekijk ons werk en neem voor meer informatie of vragen contact met ons op via 015 – 251 52 51 of info@btbnet.nl.