Klein Sassembourg

Sassenheim

Btb verzorgt namens Stek-Wonen de kwaliteitsinspecties en opleveringen van 22 zorgwoningen.

  • Sector: Zorg
  • Projectlocatie: Sassenheim
  • Opdrachtgever: Stek-Wonen
  • Realisatie: Q2 - Q4 2022
  • Omvang: 22 zorgappartementen
  • Werkzaamheden: Kwaliteitsinspecties, opleveren

Woonstichting Stek bouwt in Sassenheim 22 zorgappartementen in de sociale huursector. De woningen zijn bestemd voor cliënten van GGZ Rivierduinen, dat ook de huurder wordt van het complex. De 22 appartementen worden bewoond door cliënten die onder begeleiding de overstap van instelling naar zelfstandig wonen maken. Daarbij is ook een 23ste appartement ingericht als gezamenlijke woonkamer en ondersteuningspunt met begeleiders van de GGZ.

Industrieel bouwconcept

De zorgappartementen worden gebouwd door Hodes Huisvesting uit Goor, gespecialiseerd in industriële bouw. Dat betekent dat er gewerkt wordt met modules die in de fabriek zijn geproduceerd. Ze worden met diepladers aangevoerd en op elkaar gestapeld, zodat een appartementengebouw ontstaat. Ook wordt de fundering aangelegd met boorpalen en wordt er niet geheid. Dit voorkomt veel geluidsoverlast voor omwonenden. {bron: www.deteylinger.nl}

Planning

In drie dagen tijd worden de modules vanuit de fabriek aangevoerd en opgestapeld tot een appartementengebouw. Daarna volgt de afwerking met steenstrips buitengevels en het gereed maken van de installaties. Als laatste volgt het woonrijp maken van de omgeving met parkeerplaatsen, beplanting en bestrating. Door deze bouwmethode wordt de bouwtijd hierdoor flink verkort. Het appartementencomplex is aan het einde van het jaar gereed voor oplevering.

Rol van btb

Ten behoeve van de kwaliteitsborging van het nieuwbouwproject Klein Sassembourg in Sassenheim heeft Stek-Wonen btb gevraagd de kwaliteitsinspecties en de oplevering te verzorgen van het appartementengebouw met 22 zorgwoningen.