Universiteit Utrecht

Utrecht

Btb verzorgt directievoering bij de transformatie van Janskerkhof 2 - 3a tot één onderwijscentrum.

  • Sector: Onderwijs
  • Projectlocatie: Utrecht
  • Opdrachtgever: Universiteit Utrecht, directie Vastgoed & Campus
  • Realisatie: 2013 -2015
  • Werkzaamheden: Directievoering
  • Aannemer: Wijnen Bouw Someren BV
  • Omvang: Ca. 6000 m2 BVO, 7 aaneengesloten historische gebouwen

Het project “Transformatie Janskerkhof 2 – 3a tot onderwijscentrum” heeft betrekking op zeven historische panden, die door een interne (en deels ook externe) verbouwing samengevoegd worden tot één onderwijscentrum. Behoud van het authentieke historische karakter van het gebouwencomplex, evenals van de daarin nog aanwezige monumentale materialen, constructies en vaste inrichtingen, is een bijzonder en uitermate belangrijk aspect in dit project. De tot het project behorende gebouwen dateren uit de 16e, 18e en 19e eeuw. Delen van het project (diverse muren, funderingen en gewelven) zijn echter veel ouder en betreffen restanten van een oude kerk met klooster uit de 12e eeuw. Het project voldoet na de verbouwing aan de hedendaagse eisen van klimaat en comfort.

Universiteit Utrecht heeft aan btb gevraagd de directievoering voor dit complexe en uitdagende project te gaan verzorgen.