Brede Buurtschool Moerwijk

Den Haag

Btb verzorgt de directievoering en het toezicht bij de realisatie van een Brede Buurtschool in de wijk Moerwijk, namens de gemeente Den Haag.

  • Sector: Onderwijs
  • Architect: DP6 architectuurstudio
  • Realisatie: juni 2014-februari 2016
  • Plaats: Den Haag
  • Aannemer: Vink+Veenman bv
  • Werkzaamheden: Bouwkundig toezicht, Directievoering

Het project betreft de realisatie van een Brede Buurtschool in de wijk Moerwijk te Den Haag en wordt gesitueerd aan de Ruysbroekstraat/Rederijkerstraat. Het gebouw met een bruto vloeroppervlakte van circa 5.500 m2 gaat onderdak bieden aan verschillende gebruikers. De diverse functies komen onder één dak.

In het gebouw komen 2 basisscholen, De Kleine Wereld (regulier onderwijs) en de Cor Emousschool (bijzonder onderwijs), beide ressorterend onder het schoolbestuur van de Haagse Scholen. Daarnaast komen er in het gebouw een voorschool, kinderdagverblijf en verschillende multifunctionele ruimten.

DP6 architectuurstudio is bij het ontwerp van de school is uitgegaan van de energie- en binnenmilieuprestatie-eisen volgens klasse B van het Programma van Eisen van ‘Frisse scholen’. Btb verzorgt de directievoering en het toezicht namens De Gemeente Den Haag.