Dierenopvang Eindhoven

Eindhoven

In opdracht van de gemeente Eindhoven verzorgt btb de bouwbegeleiding bij de bouw van een nieuw dierenasiel in Eindhoven.

  • Sector: Overheid
  • Projectlocatie: Eindhoven
  • Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven
  • Realisatie: 2021
  • Werkzaamheden: Directievoering, Bouwkundig toezicht, schouw, oplevering en nazorg

De gemeente Eindhoven is samen met 13 andere gemeenten gestart met de bouw van een nieuwe opvang voor zwerfdieren. Het gebouw komt op een gedeelte van het braakliggend terrein aan de Kanaaldijk Noord (nabij nr. 125) in Eindhoven.

Energie Neutraal gebouw

Het perceel is ongeveer 5200 m2 groot, het gebouw bestaat uit 4 aparte gebouwen namelijk:

  • Hoofdgebouw bestaat uit 2 bouwlagen en is 1753 m2  (excl. overkapte buitenverblijven);
  • Ambulancegebouw bestaat uit 1 bouwlaag en is 311 m2;
  • Hondenopvang bestaat uit 1 bouwlaag en is 390 m2 (excl. overkapte buitenverblijven);
  • Hobbydieren opvang bestaat uit 1 bouwlaag en is 32 m2 (excl. overkapte buitenverblijf).

Met het nieuwe dierenopvangcentrum geeft de gemeente Eindhoven invulling aan de ambitie om in 2045 energieneutraal te zijn. Het nieuwe opvangcentrum wordt een gasloos en ‘Energie Neutraal Gebouw’ (ENG voor gebouw gebonden installaties).

Bouwbegeleiding btb

Btb is bij dit project betrokken met directievoering en bouwkundig toezicht. De oplevering vindt omstreeks november 2021 plaats.