Sporthal De Werft

Kaatsheuvel

Namens de opdrachtgever verzorgt btb het projectmanagement van de nieuwbouw van sporthal De Werft in Kaatsheuvel.

  • Sector: Utiliteitsbouw Onderwijs
  • Projectlocatie: Kaatsheuvel
  • Opdrachtgever: PenthaRho
  • Realisatie: 2018-2019
  • Werkzaamheden: Projectmanagement

Namens PentaRho verzorgt btb het projectmanagement van de nieuwbouw van sporthal De Werft in Kaatsheuvel.

Onze projectmanager is het eerste aanspreekpunt voor alle betrokken partijen en opereert volledig onafhankelijk. De GOTIK- asprecten (geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit) zijn het uitgangspunt voor ieder project.