Reinier de Graaf Gasthuis

Delft

Btb verzorgt het bouwkundig toezicht bij de nieuwbouw van Ziekenhuis Reinier de Graaf Gasthuis.

  • Sector: Zorg
  • Projectlocatie: Delft
  • Opdrachtgever: Ziekenhuis Reinier de Graaf Gasthuis
  • Realisatie: 2012 - 2015
  • Werkzaamheden: Bouwkundig toezicht
  • Aannemer: Hurks Bouw

In Delft wordt nieuwbouw gerealiseerd voor het Reinier de Graaf Gasthuis, dat de twee huidige ziekenhuizen vervangt. Uitgangspunt voor het ontwerp was een gebouw dat openheid en verbondenheid uitstraalt. 

Een vertegenwoordiger van de medische staf is nauw bij het proces betrokken geweest zodat ook hun visie terugkomt in dit nieuwe ziekenhuis.

Op het gebied van duurzaamheid wordt gebruik gemaakt van het Pharmafilter; met behulp van dit filter wordt vrijwel alle afval verzameld en vergist. Het vrijkomende gas hierbij wordt gebruikt voor opwekking van energie en warmte met een WKK (warmtekrachtkoppeling). Daarnaast worden nog enkele middelen ingezet om duurzaamheid te bevorderen.

Bouwkundig toezicht

Btb levert het bouwkundig toezicht op de nieuwbouw van dit ziekenhuis. De opzichter heeft zich extra verdiept in ziekenhuisgebonden bouwwijzen en voorschriften. De aannemer heeft zelf geen kwaliteitscontroles uitgevoerd, dit is door de opzichter van btb verzorgd. Met de aantoonbare kwaliteitscontroles en het voorkomen van bouwfouten is de opdrachtgever zeer tevreden over het geleverde toezicht.