Het Veluws College

Twello

Het nieuwbouwproject in opdracht van Penta Rho betreft een school voor Voortgezet Onderwijs van 2.800 m2 en is gebouwd op het voormalig veilingterrein in Twello. Lees meer over deze mooie samenwerking.

 • Sector: Onderwijs
 • Plaats: Twello
 • Opdrachtgever: Penta Rho
 • Architect: SP Architecten
 • Aannemer: Prinsbouw, 't Harde
 • Realisatie: juni 2016 - mei 2017
 • Werkzaamheden: Bouwkundig toezicht

Btb ondersteunt de directievoerder van Penta Rho met bouwkundig toezicht over het gehele nieuwbouwproject inclusief terreininrichting. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

Tijdens uitvoering:

 • bijhouden/bewaken toezichtkeuringsplan
 • bewaking aanleveren uitvoeringsstukken
 • controle tekeningen op hoofdlijnen
 • bouwkundige kwaliteitscontrole op de bouwplaats
 • installatietechnische kwaliteitscontroles (op hoofdlijnen)
 • bouwvergaderingen incl. notulen
 • bijwonen werkbesprekingen
 • signalering en melding meer-/minderwerk
 • bewaken voortgang
 • periodiek informeel overleg directievoerder
 • controle levering producten
 • beoordelen meer- minderwerk/stelposten
 • beoordelen termijnen aannemer
 • overleg adviseurs, Bowoto en derden
 • coördinatie toezicht derden (installaties, infra e.d.)  n.v.t.

M.b.t. de oplevering:

 • verzamelen revisiebescheiden/onderhoudsdocumenten
 • vooropnames
 • oplevering
 • controles nazorgfase/ afhandeling restpunten

Btb heeft naar volle tevredenheid samengewerkt met de directievoerder van Penta Rho.