Gaswin locaties

Provincie Groningen

Kwaliteitsbewaking bij renovatie Gaswin-locaties in de provincie Groningen.

  • Sector: Industrie
  • Projectlocatie: Provincie Groningen
  • Opdrachtgever: Visser & Smit Bouw
  • Werkzaamheden: Bouwkundig toezicht

Kwaliteitsbewaking renovatie Gaswin-locaties

Een 29-tal gaswinlocaties in de provincie Groningen zijn gerenoveerd in opdracht van NAM, waarbij Visser & Smit Bouw belast is met de civiele werken. De kwaliteitsmanagers van btb zijn toegevoegd aan een team binnen Stork GLT die de kwaliteit bewaakt.

Het in acht nemen van de veiligheidsprocedures zijn hierbij van groot belang en de uitvoering conform opgestelde processtructuren. De kwaliteitsbewaking van het toezicht van btb speelt hierin een grote rol.