Nieuwbouw De Dromenvanger en De Leilinde

Oud-Heusden

In Oudheusden komt een nieuw gebouw voor twee basisscholen.

  • Sector: Onderwijs, Kindcentrum
  • Projectlocatie: Oud-Heusden
  • Opdrachtgever: Schoolbesturen Scala en Willem van Oranje / Complan B.V.
  • Realisatie: 2022 - 2023
  • Omvang: 2.500 m² bvo
  • Werkzaamheden: Bouwkundig toezicht

Projectinformatie

Basisschool De Dromenvanger en SBO Daltonschool De Leilinde zijn gehuisvest in één samengesteld gebouw (twee gebouwdelen) te Oud-Heusen. Het totale gebouw dateert oorspronkelijk uit 1974. In 2005 is er een gedeelte aangebouwd. De Dromenvanger valt onder het bestuur van Stichting Scala en De Leilinde onder het bestuur van van Stichting Willem van Oranje. In het gebouw is ook Mikz kinderopvang gevestigd met een peuterspeelzaalgroep en buitenschoolse opvang. Hiervoor gebruikt en huurt Mikz leegstaande ruimten in De Leilinde. In het nieuwe gebouw komen dezelfde drie organisaties; De Dromenvanger, De Leilinde en Mikz. Het project start met de sloop van het oude pand. Het totale vloeroppervlak bedraagt circa 2.500 m² bvo.

De rol van btb

Btb is gevraagd om vanaf de start toezicht te houden op de bouwwerkzaamheden. Complan verzorgt de directievoering en het projectmanagement.