Wat zijn de werkzaamheden van een bouwkundig toezichthouder?

De aangescherpte bouwnormen om te voldoen aan de eisen van duurzaamheid zorgen voor de nodige uitdagingen tijdens het bouwproces. Duurzaam en efficiënt bouwen is de norm. Tijdens het bouwproces willen alle betrokken partijen het liefst maar één ding: kwaliteit leveren. In de praktijk wordt de definitie van kwaliteit vaak door iedereen anders beleefd, met discussies tot gevolg.

De rol van btb bij bouwkundig toezicht

Btb wordt als private partij ingehuurd om onafhankelijk van de bouwer te controleren of de kwaliteit die geleverd wordt voldoet aan de wet- en regelgeving. Tevens controleren wij of de opdrachtgever krijgt wat ze gekocht hebben. Onze toezichthouders voorkomen, in hun rol als onafhankelijk expert, fouten tijdens de uitvoering.

Onze werkwijze

Btb heeft de contractstukken van de opdrachtgever. In de contractstukken staat wat de opdachtgever gekocht heeft. Onze kwaliteitsinspecteur controleert op de bouwplaats of de opdrachtgever krijgt wat ze gekocht hebben. In een app worden de tekeningen ingeladen die contractueel en door de gemeente goedgekeurd zijn. De tekeningen bevatten o.a. constructieve onderdelen zodat btb deze onderdelen kan controleren in de bouwput. In de bouwput wordt gecontroleerd of datgene wat op de tekening staat ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd zoals het moet, met de juiste kwaliteit. In de app noteren wij dagelijks of wekelijks, met de ervaring die we hebben, de punten die eventueel verkeerd kunnen gaan zodat de aannemer tijdig kan ingrijpen en de juiste maatregelen kan treffen.

Kortom: "Onze deskundige, onafhankelijke bouwkundig toezichthouders coördineren de bouwtechnische kwaliteit van uw project en grijpen waar nodig proactief in".

Meer informatie

De toezichthouders van btb houden bouwkundig toezicht op diverse projecten verspreid over het hele land. Bekijk ons werk en neem voor meer informatie of vragen contact met ons op via 015 – 251 52 51 of info@btbnet.nl.

Werkdag van…Michel Gerrets

Senior Bouwkundige

In 'Werkdag van' lopen we met één van onze collega's mee op een project waar zij werkzaam zijn.

Start toezicht bij Studentencomplex Proxima

Groningen

De studentenkamers worden Plegt-Vos ontwikkeld en in een snel tempo gerealiseerd. 

Jubileum Leen Lageweg

Collega Leen Lageweg is 25 jaar in dienst! Dat moet natuurlijk gevierd worden. Wat drijft Leen om zo lang bij btb te werken?