Rondleiding sloop Broekhin College

Swalmen

Samen met Eve Philips-Jackson (Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Roermond) en enkele mensen van het sloopbedrijf hebben wij een rondleiding verzorgd voor de vrijwilligers van de Dorpsraad Swalmen bij de sloop van het schoolgebouw van voormalig Broekhin College in Swalmen.

Sloopbegeleiding

Tijdens de sloopactiveiten zijn wij namens gemeente Roermond bij dit project betrokken met toezicht/sloopbegeleiding.

Om de overlast voor de omwonenden zo veel mogelijk te beperken is er aan de achterzijde van het gebouw met de sloop begonnen. Zodoende dient de voorkant van het gebouw als afscherming voor de woningen aan de overkant van de Peelveldlaan. Er worden eerst zo veel mogelijk materialen uit het gebouw gehaald. Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk sloopafval wordt hergebruikt. Op het terrein staan verschillende containers om al het gescheiden sloopafval op te vangen. De bakstenen worden later vermalen voor de keramiekindustrie. Ook de betonresten wordt strakjes zo veel mogelijk ter plaatse vermalen en hergebruikt, zodat het niet allemaal afgevoerd hoeft te worden. Tijdens de sloop wordt er ook water gebruikt om de stofvorming enigszins te beperken. 

Voor de vrijwilligers was toch een beetje raar om in het voormalig schoolgebouw rond te lopen. In de aula te staan waar jarenlang onder andere de ‘Bóntje Aovindj’ zich afspeelde. Ze zijn zeer benieuwd hoe het er straks komt uit te zien.

Nieuwsbrief btb

Nieuwsbrief juli 2023

De zomereditie van de btb-nieuwsbrief is online te lezen. Mis het niet.

Aandelen overdracht

We hebben heuglijk nieuws!

Bereikbaarheid tijdens de bouwvak

De kantoren van btb blijven geopend tijdens de vakantieweken.