Bijeenkomst btb, oculus, visiplan en vidinfra groot succes

Regelmatig komen de teams van btb, oculus, visiplan en vidinfra bij elkaar om bij te praten over de lopende projecten en voor een hapje en een drankje. Donderdag 11 april jongstleden ontmoetten de werknemers van elkaar in Sint-Helenaheuvel in Doorn. Een prachtige locatie middenin de Utrechtse Heuvelrug. 

Overleg toezichthouders

Voorafgaand aan de middag zijn alle toezichthouders samengekomen om bij te praten over de invulling van ieders taken. Onze toezichthouders werken op diverse locaties door het hele land, waardoor een grondig overleg vaak uitblijft. De teambijeenkomst was een mooie aanleiding om hun kennis, ervaring en werkwijze met elkaar te delen.

Hoogste punt viering KVL-terrein

De vlag is gehesen op het KVL-terrein in Oisterwijk. Hier worden namens Leystromen 21 huurappartementen gebouwd volgens het Nul Op de Meter principe.

Nieuwbouw Wolfert Lansing van start!

Op donderdag 17 oktober werd de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van Wolfert Lansing.

Update project Campus Stappegoor

Fontys Hogeschool realiseert op campus Stappegoor een nieuw onderwijsgebouw. Btb verzorgt hier het toezicht en de directievoering. De bouw van het pand vordert gestaag. De laatste zaken, zoals de narooiwerkzaamheden en het inhuizen van het vaste meubilair, staan nog op de planning.